Sex, koks og politibiler i nye makedonske T-sager

Det fyger fortsat med underforståede T-ord i de makedonske medier, hvor den særlige anklagemyndighed arbejder. Her er en guide.

Sex, koks og politibiler i nye makedonske T-sager

Selv politibilerne i Republikken Makedonien er tilsyneladende erhvervet på ulovlig vis. Her en Skoda fra Porsche Macedonia DOOEL, som er den største leverandør i ”300”-sagen. Den er på arbejde i april 2016 i forbindelse med den kulørte revolution eller шарена револуција.

I 2016 kunne den særlige anklager (Специјално Јавно Обвинителство) i Republikken Makedonien løfte sløret for blandt andre sagerne Titanic, Tortur og TNT, som vi beskrev i en artikel af samme navn. I det nye år er endnu en række sager kommet til, som – den særlige anklagers vane tro – får titler, der begynder med T.

De nye sager hedder på makedonsk henholdsvis albansk Тенк eller Tank, Тарифа eller Tarifa, Труст eller Trust, Тотал eller Total, Тифани eller Tifani, Триста, Triqind eller bare 300, Табла eller Tabele, Талир eller Talir, Траекторија, Trajektorija eller på engelsk Trajectory, og endelig Тревник, Trevnik eller på engelsk Turf.

Og som overskriften antyder, er der ikke den ting, man ikke kommer omkring i de mange T-sager

Ministre køber ministerbil i smug

I bombe nummer 31, som blev offentliggjort den 13. maj 2015, kan man bl.a. høre to ministre diskutere indkøbet af en bil, som blot omtales ”M”. Stemmerne tilhører den daværende premierminister Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE), som skal råde over fartøjet, og daværende politi- og indenrigsminister Gordana Jankuloska (VMRO-DPMNE), hvis ministerium skal købe den – for offentlige midler. Det foregår i 2012.

Bombe nummer 31 er en klynge af optagelser, der som den enogtredivte blev offentliggjort i den såkaldte aflytningsskandale. Den særlige anklagemyndighed går netop og udelukkende ind i sager, der kommer af aflytningsskandalen.

På optagelsen kan man høre, at ministrene vil hemmeligholde indkøbet og holde bilen skjult, indtil et lokalvalg har fundet sted. Det kan man godt forstå, for bilen koster – kan man også høre – 575.000 €, hvilket svarer til, hvad en gennemsnitsløn i den hvide del af Makedoniens økonomi vil kunne indbringe i løbet af cirka 150 år. Ikke just en vindersag blandt vælgerne.

Det vakte ikke mindre furore i befolkningen, da den nye politi- og indenrigsminister Oliver Spasovski (SDSM) for nyligt kunne fremvise den famøse ”M”, som viste sig at være en Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Den var nemlig fuld af kattepoter og angiveligt også af ridser. Bilen er pansret, så det er formentlig derfor, sagen hedder Tank.

Men det er dog ingen af de dele, der gør indkøbet ulovligt. Den særlige anklager undersøger sagen, fordi reglerne om offentlige indkøb måske er blevet omgået. I overensstemmelse med ministrenes ønske er en embedsmand ifølge den særlige anklager måske blevet bedt om ulovligt at favorisere et bestemt bilmærke og dermed en bestemt importør. På grund af det eventuelle pres kan der også være tale om embedsmisbrug.

Snyd med indkøb af software

Som Tank-sagen blev også efterforskningen af Tarif-sagen offentliggjort i slutningen af januar. Den drejer sig, i lighed med mange af T-sagerne, om snyd i en sag om offentlige indkøb. Indkøbet gjaldt et ressourcestyringssystem (ERP-software) til det statsejede selskab ELEM, som driver kraftværker i Republikken Makedonien.

Syv embedsmænd er under mistanke for at have lempet en udbyder igennem, som senere fik ordren, selvom firmaet ikke levede op til udbudskriterierne. De syv er således mistænkt for embedsmisbrug.

Koks og cash i kulissen

Der er ikke noget, der hedder Trust på makedonsk. Ordet er lånt fra det amerikanske trust, som betyder kartel eller monopol. Kartellet, eller konsortiet, hvis ledelseslag er under mistanke i Trust-sagen, består af selskaberne Transmet DOO (Транс Мет), Sileks Nemetali DOOEL (Силекс Неметали Ст) og Vato DOO (Вато). Sammen har de i 2011 erhvervet en ordre på udvinding af koks fra Suvodol (Суводол) til brug for de makedonske kraftværker. Det er igen ELEM, der er ordregiver.

Den særlige anklager mistænker lederne for at have erhvervet ordren, selvom de ikke opfyldte udbudskriterierne. Angiveligt har de dokumenteret at indehave noget tekniske udstyr, som de reelt ikke havde. Dokumentationen er altså givetvis falsk.

I denne sag drejer det sig om en ordre i størrelsesorden 125 millioner DKK.

Den særlige anklagers hjemmel til at gå ind i sagen er tre af de aflyttede telefonsamtaler, der udgjorde aflytningsskandalen.

Kun den ene af samtalerne er blevet afspillet offentligt, formentlig i marts 2015, som en del af bombe nummer 14. I den samtale fortæller en stemme, der angiveligt tilhører daværende premierminister og fortsat partileder Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE), til Vlatko Cingovski, at han skal hjælpe de rette til at få ordren. Cingovski er leder af kraftværket i Bitola (Monastir), som er et ELEM-foretagende, og blandt de – ifølge Gruevski-stemmen – rette ordretagere er Goran Ivanovski, som ejer tv-stationen Sitel.

Sitel er interessant, fordi det er en af de landsdækkende tv-stationer med højt seertal, der reelt var en del af VMRO-DPMNE-regimet, og som holdt det flydende. Det er desuden interessant, fordi Sileks Nemetali DOOEL i lighed med Sitel er et ”Džingo”-selskab. ”Džingo” er far til Goran Ivanovski. Familien ”ejer” også det lille såkaldte Socialistparti, som trods navnet var en del af VMRO-DPMNE-koalitionen. Koalitionen blev for cirka en måned siden afløst af en Socialdemokratisk (SDSM) ledet regering.

Dommere redder Kocan fra fængsel

Ejeren af Transmet DOO hedder Sead Kocan. På den særlige anklagers foranledning, udstedte retten i Skopje i marts 2017 en arrestordre på Kocan og de andre ledere i Trust-sagen. Herefter forsvandt Kocan. Den særlige anklager ønskede Kocan varetægtsfængslet, fordi han i frihed ville kunne påvirke sagens gang, fjerne beviser, påvirke vidner og så videre.

Men den 12. maj 2017 ophævede højesteret arrestordren på Kocan, som herefter rejste ind i Makedonien fra Serbien, uden at blive arresteret. De lokale medier fortæller, at han skulle på sygehuset med hjerteproblemer.

En sådan ophævelse sker i et panel bestående af højesterets formand, Jovo Vangelovski, og fire andre dommere efter indstilling. I dette tilfælde kom indstillingen fra den almindelige offentlige anklagemyndighed, som således modarbejder den særlige anklagemyndighed. Både chefen for den almindelige anklagemyndighed Marko Zvrlevski og den nyligt – af regimet VMRO-DPMNE – udpegede højesteretsformand, Jovo Vangelovski, er fortsat loyale over for VMRO-DPMNE regimets mænd.

Ifølge Alsat M blev et flertal for at ophæve arrestordren etableret, ved at Vangelovski indsatte dommerne Stojkovska og Katevski i panelet i stedet for dommerne Nedelkova og Taseva. Vangelovski, Stojkovska og Katevski stemte således for ophævelsen, mens de albanske medlemmer Saiti og Arsllani stemte imod.

Flertallet mener ikke, at beviserne imod Kocan er tilstrækkelige til at kunne begrunde en varetægtsfængsling.

Som sædvanlig er der en forbindelse til medier, der virker eller virkede som interne kommunikationsafdelinger for partiet henholdsvis regimet VMRO-DPMNE. Kocan er nemlig ejer af TV Nova (Телевизија НОВА), der siden begyndelsen af 2016 har sendt landsdækkende tv. Transmet DOO er i øvrigt også blandt underleverandørerne til motorvejsprojektet mellem Kicevo (Kërçovë) og Ohrid, som også er i den særlige anklagers søgelys (se Trajectory-sagen nedenfor).

TV Nova bør ikke forveksles med det ældre Nova tv, som sender i Skopje.

Skolebyggeri uden offentlig udbud

Ifølge den særlige anklagemyndighed er der begrundet mistanke om, at skolebyggeri i landsbyen Zajas i 2016 blev godkendt uden om de offentlige udbudsregler. Den ansvarlige, direktøren for skolen Redzo Rusit Zajazi, har således muligvis gjort sig skyld i embedsmisbrug.

Det lokale firma Bauprof DOOEL er således angiveligt blevet begunstiget med en ordre i størrelsesorden 200.000 €, mens andre eventuelle udbyderes næser er forbigået.

Sagen omtales på engelsk som board, altså tavle, mens den som nævnt hedder henholdsvis Табла eller Tabele på makedonsk og albansk.

300 politibiler indkøbt ulovligt

Триста eller Triqind betyder 300 på makedonsk henholdsvis albansk. Tallet henviser til politi- og indenrigsministeriets køb og efterfølgende vedligeholdelse af nye politibiler i perioden 2008-2012. De blev indkøbt hos udbydere, hvis bud ikke var de laveste, mener den særlige anklager, som af samme grund undersøger sagen.

Ifølge myndigheden er der begrundet mistanke om, at en af daværende Politi- og Indenrigsminister Gordana Jankuloskas assistenter har misbrugt sit embede. Assistenten har ikke fulgt loven om offentlige udbud, men tværtimod givet ordren til udbydere, der ikke var billigst.

Differencen i pris lå på omkring ½ mio. €, ifølge den særlige anklager.

Redaktører undgår at betale skat

Total og Tiffany er relativt banale sager om skatteunddragelse, hvor de mistænkte eventuelt både har snydt med deres firmaers og deres personlige ”selvangivelser” i årene 2008-2015.

Sagen Total’s navn er givet med nogle af firmanavnene, som er Total Marketing Agencija DOOEL (Тотал маркетинг агенција), Total Marketing DOOEL (Тотал маркетинг), Mediamaks DOOEL (Медиамакс) og Total Media Centar DOOEL (Тотал медиа центар).

Men sagen er spektakulær, fordi ejer, leder eller tidligere ejer og leder af de nævnte firmaer er Dragan Pavlovic Latas. Latas er nyhedsredaktør på den landsdækkende, privatejede tv-station Sitel (se både ovenfor og nedenfor). Han er en særdeles kendt støtte af partiet og regimet VMRO-DPMNE og optræder f.eks. i bombe nummer 4, hvor han selv bruger ordet propaganda om sit virke.

Sammenlagt har Latas ifølge den særlige anklager undladt at betale skat af cirka 180.000 €, eller et beløb svarende til 42 årslønninger for en gennemsnitslønnet i den hvide del af den makedonske økonomi.

Tiffany er sådan set en mere korrekt titel på den anden sag, end det makedonske henholdsvis albanske Тифани eller Tifani. Sagen får nemlig sin titel fra nogle af de accessories, den mistænkte har indkøbt til angiveligt privat brug men på sine firmaers regning. Sagen er igen banal, mens det er personen, der er interessant.

Hun hedder Ivona Talevska og leder, eller har på de relevante tidspunkter været leder af, firmaerne Company for Communication and Consulting Smart Centar DOOEL (Друштво за комуникации и консалтниг Смарт Центар) og Company for Marketing and Propaganda Smart Group DOOEL (Друштвото за маркетинг и пропаганда Смарт Груп), der i denne sag har snydt med ”selvangivelsen”, ligesom Talevska angiveligt har snydt med sin egen.

Ivona Talevska er chefredaktør på dagbladet Vecer (Вечер). Talevski har sammenlagt, ifølge den særlige anklager, undladt at betale skat af godt 50.000 €

Sex og volumen i Tiffany og Total

Sagerne Tiffany og Total har et par ekstra dimensioner, der gør dem henholdsvis større og mere pikante. Det første kunne man fornemme af indledningen til den særlige anklagers pressemøde den 23. marts, mens det pikante vokser ud af folks almindelige sans for god underholdning.

På pressemødet sagde chefanklageren Katica Janeva, at hun og institutionen har den opfattelse, at Republikken Makedoniens skatteforvaltning så igennem fingre med, at ”fysiske og juridiske personer” skaffede sig materiel gevinst på bekostning af landets budget. Det må i sammenhængen læses, som om nogen bevidst tillod de nævnte redaktører at snyde i skat.

Det næste ligger i folkevidet. Talevska har en fortid som nyhedsoplæser hos Sitel, hvor hendes overordnede var Latas. Folk mener, at de to har været meget tætte, kan man sige. Den særlige anklager gav nogle eksempler på, hvilke private indkøb, de to mistænkte havde foretaget via deres firmaer, og som de altså burde have betalt af private penge.

Heriblandt var på Talevskas side blandt andet undertøj for 500 € og på Latas side to Magic Touch madrasser til 3080 €. Det er klart, at det har vakt en vis begejstring på de sociale medier og andetsteds.

Trevnik handler om byggeri uden byggetilladelse

Tre personer er under mistanke for i 2011 at have opført sommerhuse i Zelenikovo uden byggetilladelse. Byggeri uden byggetilladelse var tidligere på niveau med en parkeringsforseelse, idet uendeligt meget byggeri i Republikken Makedonien blev opført på forventet efterbevilling.

Der blev dog sat en stopper for den trafik med en lov om lovliggørelse af ulovligt byggeri for cirka syv år siden. Til gengæld for lovliggørelsen af det ulovlige, skulle der så slås hårdt ned på nyt ulovligt byggeri.

De tre personer er så ”uheldige” at have påbegyndt deres sommerhusbyggerier efter deadline, og den særlige anklagemyndighed har angiveligt satellitfotos med videre, der beviser det. En af de tre er – endnu engang – Sitel-nyhedsredaktøren Dragan Pavlovic Latas, ifølge en række lokale medier.

Zelenikovo er et attraktivt område sydøst for Skopje, hvor f.eks. ambassadører og den slags holder til.

Trevnik eller Тревник omtales på engelsk som Turf, altså tørv eller plæne eller noget i den retning, hvilket vel har at gøre med selve grundstykkerne.

Personlig vinding af ulovlig partistøtte

Talir, Талир eller Thaler, som sagen omtales på engelsk, betyder daler. Og det handler da også om penge. I sagen er forhenværende premierminister og fortsat partileder Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE) den hovedmistænkte, fortalte den særlige anklagemyndighed den 22. maj.

Sagen har to dele, og de er indviklede, men de handler begge om ulovlig partistøtte. I den ene har partiet VMRO-DPMNE modtaget ulovlig partistøtte, som ifølge loven burde have været sendt retur eller – ifølge loven – sendt videre til statskassen til brug for godgørende formål. Det blev de ikke. Gruevski nedsatte ifølge den særlige anklager i stedet en gruppe, som skulle sørge for at hvidvaske pengene.

Den særlige anklager mener endog, at selvom pengene slutteligt – i hvert fald delvist – blev brugt til partiformål, så var Gruevskis motiv personligt. Han kunne med de illegale penge købe sig til større magt internt i partiet.

Næsten 5 mio. € blev gjort hvide, idet de af hvidvaskergruppen blev indbetalt i små kontante portioner fra forskellige lokale banker rundt omkring i landet. Hvidvaskergruppen benyttede lokale partimedlemmers navne som afsendere, uden at de lokale partimedlemmer kendte til det; alt ifølge den særlige anklager. Indbetalingerne blev registreret som donationer.

Anklageren mener, at nogle af disse penge blev brugt til køb af fast ejendom, men at de faste ejendomme ikke altid blev brugt til partirelaterede formål. Nogen må altså være blevet belønnet med faste ejendomme, hvilket – sammenholdt med den særlige anklagers ovenstående formodning – vel skulle sikre Gruevski en loyal skare internt i partiet, et klientel i klientellet, så at sige.

I alt 11 personer mistænkes i sagen om hvidvask og andre forbrydelser i årene 2009 til 2015.

Den anden del af Talir-sagen handler om partistøtte, der er givet af firmaet DG Beton AD (ДГ „Бетон“ АД). Beton er et kendt entreprenørfirma i Makedonien, som har masser af kontrakter med det offentlige. Blandt andet har Beton en stor del af entreprisen på projektet Skopje 2014, ligesom det i forvejen er indblandet i lyssky pengestrømme, som blev afsløret med aflytningsskandalen.

Fordi Beton i forvejen har kontrakter på offentlige entreprenørarbejder, må firmaet ikke samtidigt servicere partier som VMRO-DPMNE, forklarede den offentlige anklager. Men det skete alligevel, og med Nikola Gruevski som ansvarshavende.

Beton og VMRO-DPMNE indgik en fælles investeringskontrakt, som handlede om en fast ejendom. Ejendommen er vistnok VMRO-DPMNE’s nye hovedkvarter. I forbindelse med investeringskontrakten skulle Beton betale et beløb på cirka 2 mio. € til partiet. Hvad Beton egentlig skulle betale for er svært at forstå, og den særlige anklagers påstand er da også, at der reelt er tale om partistøtte. Når der er tale om partistøtte er det endnu engang ulovligt, fordi Beton har andre kontrakter på offentlige entreprenørarbejder.

I denne del af sagen er fem personer mistænkt for embedsmisbrug.

Returkommission og motorvejsbyggeri

Траекторија, Trajektorija eller på engelsk Trajectory betyder noget i retning af bane eller spor, og det henviser til byggeriet af motorveje fra Kicevo (Kërçovë) til Ohrid og fra Shtip til Miladinovci (E75) ved Skopjes lufthavn.

Ifølge den særlige anklager er der begrundet mistanke om, at fire embedsmænd i 2012-13 overtrådte deres beføjelser, da der blev indgået kontrakter med et kinesisk firma om at bygge motorvejsstrækningerne. De fire embedsmænd har ikke valgt det billigste bud på opgaven. Det er naturligvis et brud på loven om offentlige udbud, men det er ifølge den offentlige udbyder også et brud på kontrakten med långiveren til motorvejsprojektet. Långiver er en kinesisk bank.

Det makedonske budget er ifølge den særlige anklagemyndighed blevet belastet med omkring 1 mia. DKK i ekstra udgifter, fordi opgaven blev givet til den dyreste entreprenør.

Zoran Zaev (SDSM), den nye premierminister, som på tidspunktet for kontrakternes indgåelse naturligvis var i opposition, har hele tiden hævdet, at budgetterne er ude af proportion. De kunstigt høje budgetter er til for at skabe en margin for returkommission, mener Zaev.

Det er da også netop, hvad man kunne lytte sig til i bombe nummer 14, som blev afspillet for offentligheden i slutningen af marts 2015.

Motorvejsbyggerierne er i øvrigt gået i stå i løbet af juni 2017, fordi det kinesiske selskab skal bruge flere penge. Ekstraudgifterne skyldes fejl i projekteringen, som kineserne ikke mener at have ansvar for. Ifølge lokale medier skyldes det simpelthen at stregerne er slået forkert på et kort, hvorfor byggeriet er i gang de forkerte steder.

Læs mere om Makedoniens politiske krise i 2015-2017.

"Sex, koks og politibiler i nye makedonske T-sager" blev sidst opdateret: 13. august 2019 af John Petersen
Dette indlæg blev udgivet i Makedonien, Medier i Nordmakedonien, Politisk krise i Nordmakedonien 2015-2017 og tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.